شرکت فنی و مهندسی برق نیرو توسعه فرزانگان http://nirootosee.ir 2020-10-23T09:47:35+01:00 text/html 2015-10-12T07:58:40+01:00 nirootosee.ir مدیریت مدیران شرکت http://nirootosee.ir/post/4 <p><strong>مریم نامدار</strong></p> <p><strong>مدیر عامل</strong></p> <p><strong>لیسانس مهندسی &nbsp;برق الکترونیک</strong></p> <p><strong>فوق لیسانس مهندسی &nbsp;برق&nbsp; مخابرات گرایش میدان و موج <br></strong></p><p><strong>دانشجوی دکترای مهندسی برق مخابرات</strong></p><p><strong></strong><strong>مدرس دانشگاه</strong></p> <p><strong>عضو کانون نظام مهندسی استان البرز</strong></p> <p><strong>عضو انجمن مهندسین برق ایران</strong></p><p><strong><br></strong></p> <p><strong>سیاوش نامدار</strong></p> <p><strong>رئیس هیئت مدیره</strong></p> <p><strong>فوق لیسانس حسابداری</strong></p> <p><strong>دارای سابقه 30ساله در مجموعه صنعت برق ( توانیر ، مشانیر ، نصب نیرو و توزیع برق استان البرز )</strong></p> <p><strong></strong>&nbsp;</p> text/html 2012-05-16T16:09:45+01:00 nirootosee.ir مدیریت معرفی شرکت http://nirootosee.ir/post/1 <div style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-WEIGHT: bold">شرکت فنی مهندسی برق نیرو توسعه فرزانگان (سهامی خاص) به شماره ثبت 11238در سال 1384 تاسیس گردید.</span><br><br></div>موضوع فعالیت شرکت<br> <ol> <li>طراحی ، نظارت ،مشاوره و اجرای کلیه امور پروژه های سرمایه ای شرکتهای توزیع برق ، مخابرات ، گاز ، آبفاوغیره در زمینه های احداث ، توسعه ، بهینه سازی و تعمیرات و سرویس کلیه پستها ، تجهیزات و شبکه های فشار ضعیف و قوی اعم از زمینی و هوایی و عکسبرداری حرارتی ، پروژه های ساختمانی ،تهیه ،ساخت و نصب تاسیسات و تجهیزات مرتبط. </li><li>نصب ، تست و بهینه سازی انشعابات تکفاز ، سه فاز ،دیماند و غیر دیماند برق مشترکان. </li><li>تامین نیروی انسانی کارآمد و فنی در کلیه امور شرکتهای برق ، مخابرات ، گاز و آبفا </li><li>اعطاء و اخذ دفاتر نمایندگی داخلی و خارجی ، صادرات و واردات کالاهای مجاز ،اخذ وام و اعتبارات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات داخلی و خارجی ، مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتها و اشخاص حقیقی اعم داخلی و خارجی ، شرکت در مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی<br></li></ol>